Invest-in-Poland-Now zapewnia wszechstronne dane dotyczące polskich gmin prywatnym inwestorom na zasadzie non-profit.

 

Decyzje inwestycyjne nie powinny być podejmowane lekkomyślnie. W zglobalizowanej gospodarce XXI wieku konkretne informacje o możliwych kierunkach inwestycji mają ogromne znaczenie dla oceny przyszłej konkurencyjności. Liderzy biznesu biorą pod uwagę wiele czynników przy wyborze lokalizacji.

 

Celem tego rankingu jest określenie czynników, które są istotne dla polskiego i międzynarodowego biznesu podczas wyboru miejsca docelowego inwestycji na terenie Polski. Na podstawie publicznie dostępnych danych oraz informacji uzyskanych bezpośrednio z 2478 gmin w Polsce oceniamy zarówno jakościowe, jak i ilościowe cechy, które określają potencjalną kompatybilność gminy dla przyszłych inwestycji.

 

Jeżeli są Państwo inwestorem międzynarodowym i chcą mieć informacje o tym, co czyni Polskę idealnym miejscem dla Państwa przyszłego biznesu, zapraszamy do odwiedzenia sekcji "Dlaczego Polska?".

 

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W POLSCE?

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza polska gospodarka doświadczyła bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. Zaraz po demokratyzacji, która rozpoczęła się w 1989 r., polityczne przywództwo Polski w pełni objęło zasady gospodarki rynkowej. Rozpoczęto kompleksowe reformy. Celem tych reform była ochrona własności prywatnej i stworzenie przyjaznego dla biznesu środowiska.

 

Dziś pozytywne długoterminowe konsekwencje tych decyzji są widoczne wszędzie. Główne miasta Polski to obecnie centra handlowe, finansowe i turystyczne. Regiony wokół tych miastach również odnotowały wzrost gospodarczy i wzrost poziomu życia. W ciągu zaledwie dwudziestu pięciu lat Polska przekształciła się ze stosunkowo biednego państwa bloku wschodniego w kwitnącą gospodarkę rynkową. A sukces na tym się nie zakończy!

 

Jako integralna część Unii Europejskiej, polska gospodarka korzysta z wolnego handlu ponad granicami. Polska odnosi coraz większe sukcesy w pozyskiwaniu talentów z całego kontynentu. Szczególnie Warszawa stała się ośrodkiem wielokulturowym z mieszkańcami z całego świata.

 

Polska historia sukcesu będzie kontynuowana. Czy będziesz tego częścią? Zainwestuj w Polsce!

Wykształcona Siła Robocza

Z ponad 400 uniwersytetami i uczelniami wyższymi, Polska jest edukacyjną potęgą. Obecnie w instytucjach szkolnictwa wyższego kształci się ponad 1,3 miliona studentów. Według OECD poziom wykształcenia wyższego w grupie wiekowej 25-34 lat wynosi 43,5%, czyli powyżej średniej OECD. Ponieważ Polska posiada stosunkowo młodsze społeczeństwo niż większość pozostałych krajów Unii Europejskiej, zapewnia to doskonałą pulę siły roboczej, którą Twoja firma może z łatwością skapitalizować. Sukces systemu edukacji nie ogranicza się do szkolnictwa wyższego. Na przykład, o czym świadczą badania Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), polscy uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce, matematyce i czytaniu niż ich rówieśnicy z pozostałych krajów OECD.

1

2

Silne Wyniki Gospodarcze

Polska od dwudziestu pięciu lat cieszy się ciągłym wzrostem gospodarczym i jest jedyną gospodarką w Europie, która uniknęła recesji podczas globalnego kryzysu finansowego. W latach 1990-2016 była najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie i jedną z najszybszych na świecie (Departament Statystyki Narodów Zjednoczonych, 2018 r.). Komisja Europejska prognozuje, że w 2018 r. polska gospodarka wzrośnie o 4,6%, co jest trzecim najszybszym wynikiem w UE.  Jednocześnie Polska cieszy się stabilnością makroekonomiczną, przy stopie inflacji na poziomie 2,5% (MFW, 2018 r.), zgodnie z celem Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo, MFW szacuje, że dług publiczny wynosi 50,8%, czyli znacznie poniżej dopuszczalnego przez UE progu wynoszącego 60%.

9

Otoczenie Przyjazne dla Biznesu

Bank Światowy ocenia Polskę jako 27. najlepszy kraj na świecie w swoim rankingu Doing Business, który ocenia regulacje biznesowe w takich obszarach, jak zakładanie firmy, zajmowanie się pozwoleniami na budowę czy płacenie podatków. Będąc częścią Unii Europejskiej, Polska cieszy się stabilnością i jednolitością regulacyjną wraz z innymi członkami UE. Chociaż nie jest członkiem strefy Euro, stanowi część wspólnego rynku, który zapewnia swobodny handel transgraniczny z innymi członkami UE, co czyni go doskonałym strategicznym miejscem dla zakładów produkcyjnych nie tylko ukierunkowanych na duży rynek krajowy, ale także na rynek UE jako całość. To z tych i innych powodów w 2017 roku Polska była 3. co do wielkości miejscem docelowym bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie, jak wynika z raportu FDi Intelligence. Warto również zauważyć, że Polska znalazła się na 26. miejscu spośród 125 krajów ocenionych w 2018 roku w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej Venture Capital i Private Equity oraz 29. spośród 176 krajów w 2016 według wskaźnika postrzegania korupcji Transparency International.

3

4

5

6

Ekonomiczna Lokalizacja Inwestycji

Pomimo rozwoju, jakiego polska gospodarka doświadczyła w ostatnich latach, Polska nadal jest relatywnie niedrogim kierunkiem inwestycji. Ceny gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i komercyjne są znacznie niższe od cen w Europie Zachodniej. Ceny nieruchomości mieszkalnych również należą do najniższych w Europie. Na przykład, według raportu firmy Deloitte, w 2016 r. średnia cena transakcyjna nowego mieszkania wynosiła w Polsce 1 212 EUR za 1 m2, w porównaniu do 2 957 EUR za 1 m2 w Niemczech czy 4 055 EUR za 1 m2 we Francji.   Pomimo stopy bezrobocia będącej znacznie poniżej średniej UE,  wykształcona siła robocza w Polsce jest również szczególnie przystępna cenowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi blisko 4 900 PLN (około 1140 EUR).

10

11

12

Infrastruktura Transportowa

W ostatnich latach Polska zdołała znacząco podnieść jakość swojej sieci transportowej, czyniąc łatwiejszym i tańszym transport towarów na terenie całego kraju i poza nim. Długość sieci autostrad i dróg ekspresowych osiągnęła ponad 3500 kilometrów, co czyni ją 6. najbardziej rozległą w Europie. Ponad 1000 dodatkowych kilometrów jest obecnie w budowie, a setki więcej w planowaniu. Również sieć kolejowa przechodzi ogromne modernizacje, mające na celu podniesienie średniej prędkości handlowej i zwiększenie łączności z portami morskimi. Nacisk kładziony jest na rozwój intermodalnej sieci transportowej, przy widocznym wzroście liczby terminali intermodalnych i przewoźników oferujących usługi intermodalne. Dzięki temu intermodalny transport towarowy stanowił 6% całego rynku transportowego w masie towarów przewożonych w Polsce, a tym samym umożliwił przedsiębiorstwom bardziej wydajne organizowanie ich procesów logistycznych. Inwestycje miały także miejsce w polskich portach, dzięki czemu są one lepiej przystosowane do obsługi większych ilości towarów zarówno w kierunkach importu, jak i eksportu. Dzięki temu Port w Gdańsku stał się jednym z 20 największych portów kontenerowych w Europie, wraz z jego głęboko-wodną dostępnością i możliwością przyjmowania największych kontenerowców na świecie.

7

8

Lokalizacja Geograficzna

Dzięki położeniu w samym sercu Europy, na skrzyżowaniu korytarzy transportowych północ-południe i wschód-zachód, położenie geograficzne Polski zapewnia doskonały dostęp do sąsiednich rynków. Polska znajduje się pomiędzy dwoma największymi europejskimi krajami według ludności, Niemcami i Rosją, a poprzez swoje porty na Morzu Bałtyckim jest dalej powiązana z ogólnoświatowymi sieciami handlu morskiego. Jednocześnie, będąc jednym z najbardziej wysuniętych na wschód państw UE i na trasie proponowanego Nowego Jedwabnego Szlaku, położenie Polski czyni ją relatywnie bardziej zbliżoną do kwitnących gospodarek Azji.

 

DLACZEGO DANE TE SĄ WAŻNE DLA INWESTORÓW

Dane zebrane w ramach tego rankingu obejmują szeroki zakres tematów, które są istotne dla inwestorów. W tym zglobalizowanym i połączonym świecie, zarówno firmy, jak i inwestorzy stają się coraz bardziej mobilni i szukają najlepszego miejsca do inwestycji. Jednak lokalna heterogeniczność i różnice między lokalizacjami powodują, że nawet w Polsce niektóre gminy mogą być bardziej odpowiednim miejscem do inwestowania niż inne.

 

Właśnie u tych podstaw leży strona Invest-In-Poland-Now. Korzystając z publicznie dostępnych danych oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od 2478 gmin w Polsce, zbieramy i kwantyfikujemy informacje o czynnikach, które determinują atrakcyjność inwestycyjną lokalizacji dla szerokiego grona inwestorów. Czynniki, takie jak dostępność gruntów pod budowę fabryk i magazynów, są głównym czynnikiem decydującym o wyborze lokalizacji inwestycji, a lokalne ceny dostępu do wody i energii elektrycznej decydują o długoterminowej opłacalności projektów inwestycyjnych. Naszym celem jest, aby takie i inne informacje były lepiej dostępne dla inwestorów, zarówno dużych, jak i małych.

1

Państwo

16

Województw

380

Powiatów

2478

Gmin
 

RANKING

Po zebraniu wszystkich danych od urzędów w Polsce udostępnimy je publicznie na tej stronie. Nasze działania w zakresie gromadzenia danych są w toku. Wkrótce odwiedź tę stronę ponownie, aby uzyskać dostęp do ostatecznego zestawu danych.

KONTAKT

Zapytania Medialne

Wszelkie zapytania medialne prosimy kierować do naszego działu ds. kontaktów z mediami, korzystając z poniższego formularza kontaktowego:

Dziękujemy za kontakt

Zapytania Ogólne

W sprawie ogólnych zapytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@invest-in-poland-now.com